มาค้นหาลักษณะ Brand ของคุณกัน

ทำแบบทดสอบ Brand Personality Test เพื่อค้นหาลักษณะ Brand ของคุณ เพื่อการทำ Brand ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด!

ทำแบรนด์ได้ด้วยตัวเอง มันดียังไง

Branding DIY เป็นคอร์ส Creative workshop ที่สอนให้ทุกคนที่สนใจการสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ และ personal branding เราอยากให้คุณโดดเด้ง น่าจดจำ ด้วยความรู้และประสบการณ์ ที่เราจะถ่ายทอด และให้แนวทาง รวมถึง ไอเดียวิธีการต่างๆเพื่อให้คุณเข้าใจและนำเอาไปใช้ได้จริงและเห็นผล

ผู้ที่เข้า Workshop ครั้งนี้จะได้อะไร

 • Brand Guide Reference คู่มือการสร้าง Branding DIY
 • Workshop กับ Mentors ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Brand และ Marketing
 • แนวคิดในการสร้างแบรนด์ รวมถึงการเรียนในเชิงทักษะของการทำแบรนด์
 • พี่เลี้ยงที่จะให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับ Branding ของคุณ
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ
 • Entry VIP Facebook Group กลุ่ม Branding DIY
 • การเขียนแผนในการสร้างแบรนด์ รวมถึงการติดตามผลจาก ทีม Mentors

เตรียมตัวมา Workshop ดังนี้

 • Computer Laptop หรือ iPad ที่คุณสามารถเขียนงาน workshop กับเราได้
 • โทรศัพท์มือถือของคุณที่สามารถถ่ายรูปได้
 • แต่งตัวอย่างเท่ ถ้าคุณจะทำ Personal brand Creative Branding Worksheet
 • การบ้านที่เราส่งให้คุณทำเตรียมตัวก่อนเข้า Workshop
 • พักผ่อนให้เต็มอิ่ม และมาเจอพวกเราด้วยความสดชื่น

Courses

All Courses

Mentors

Workshops

More Workshops

Events

More Events

Videos

รู้จักกับ Branding DIY

More Videos

Blogs

More Blogs

ทำแบบทดสอบ Brand Personality Test

ค้นหาลักษณะนิสัยการทำ Brand ของคุณได้ทันที ทำแบบทดสอบ

Contact Us

086-7105-020